klus calculator grindbetonstenen

BouwBestel man vragen? bel ons op 073 50 32 32 6 maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:00 uur zaterdag van 8:30 - 13:00 uur

Middels onderstaande tabellen kunt u per type grindbetonsteen berekenen hoeveel stuks er voor uw project nodig zijn en welke hoeveelheid specie daarvoor gebruikt wordt.

Rekenvoorbeeld
Wanneer u een wand van 3,00 meter lang met een hoogte van 2,50 meter wilt metselen, heeft u met een Amstelformaat grindbetonsteen van 210x100x72mm de volgende hoeveelheden nodig:

3,00 x 2,50 = 7,50 m2

- 7,50 x 55 = 413 stuks stenen
- 7,50 x 16,2 = 122 liter specie

Product Stenen / m2 Liter specie / m2
Amstelformaat 210x100x72mm 55 16,2
Dubbel-Maasformaat 210x140x83mm 50 20,7
Moduulformaat 190x140x90mm 50 20,3
Moduulformaat 190x90x90mm 50 13,1
Maasformaat 210x100x83mm 48 14,8
Waalformaat 210x100x52mm 72 19,9

 

LET OP:
De genoemde hoeveelheden zijn exclusief eventuele snij-, val- en / of morsverliezen. Doorgaans wordt gerekend met 10% verlies.